Mepitel One - Flasteri za tretman opekotina

Da biste imali bezbolno previjanje, kao i skraćenje perioda oporavka opekotine, preporuka je upotreba proizvoda iz Mepitel porodice.

Mepitel i Mepitel One flasteri su proizvodi koji se primenjuju u tretmanu opekotina.

Mepitel je namenjen isključivo za bolničku upotrebu i upotrebu od strane zdravstvenih radnika, dok se Mepitel One primenjuje i bolnicama, kao i u kućnim uslovima.
Oba proizvoda predstavljaju transparentne poliamidne flatere-mrežice sa nanosom silikona koji je izrađen Safetec tehnologijom.

Safetec tehnologija omogućava karakteristike flastera da se ne lepi za bolesno tkivo, tako da flaster ne adhezira na mesto gde je tkivo oštećeno, opečeno.

Jedan od najvećih problema kod opekotina je momenat previjanja. Obzirom da konvencionalni zavoji ili druge pokrivke prionu uz opekotinu, samo previjanje je veoma bolno.

Upotrebom Mepitel One flastera oporavak od opekotine činite znatno komfornijim.

Kao prvo, a kao što je već napomenuto, zahvaljujući Safetec tehnologiji, ne dolazi do adhezije flastera na mesto opekotine čime je skidanje i stavljanje flastera praktično bezbolno.

Flaster adhezira samo na zdravo, okolno tkivo, a i ta adhezija je vrlo blaga i elegantna, tako da ne postoji mogućnost oštećenja okolnog tkiva.
Sam flaster je predviđen da stoji na mestu opekotine do 15 dana , tako da za to vreme, ukoliko stanje rane to dozvoljava, nije ni potrebno skidati flaster. Ova činjenica omogućava manje traumatizovanje same rane čime se znatno skraćuje period zarastanja. Ovo pogotovo ako se poredi sa konvencionalnim tehnikama previjanja opekotine gde se pri svakom previjanju rana iznova i iznova oštećuje, čime se period oporavka znatno produžava.

Mepitel One je transparentan i omogućava uvid u stanje rane bez skidanja flastera.

Mepitel One može da se seče i prilagođava veličini same lezije.

Sam flaster predstavlja jednu poliamidnu mrežicu koja ima perforacije tačno dimenzionirane da onemoguće prorastanje epitela čime se eliminiše mogućnost nastanka „džepova“, kao što je to slučaj sa klasičnim zavojima i flasterima. Eliminisanjem mogućnosti nastanka džepova, eliminiše se i mogućnost naseljavanja bakterija i nastanka infekcija koje su čest pratilac procesa zarastanja opekotina. Na ovaj način se, takođe, skraćuje period zarastanja opekotina.

Osim ove funkcije, perforacije omogućavaju tretman rane bilo kojim farmaceutskim proizvodom koji je prepisan za tretman konkretne opekotine, bez obzira da li je u pitanju rastvor, sprej, krem, gel...

Nanošenjem leka na Mepitel One flaster, a bez njegovog skidanja sa opekotine, omogućava se tretman rane kroz samu mrežicu.
Iako može da stoji na rani i ne mora da se skida, ukoliko je potrebno, Mepitel One može da se skine i vrati na ranu nastavljajući da ispoljava sve svoje kliničke karakteristike.

Argumenti za primenu Mepitel One flastera:

 • Svođenje broja previjanja, kao veoma bolnog segmenta u tretmanu opekotine, na minimum
 • Bezbolno previjanje, odnosno uklanjanje Mepitela One sa rane i plasman na ranu
 • Ne otećuje okolno tkivo
 • Značajno skraćenje perioda zarastanja
 • Zaštita od infekcija
 • Tretman opekotine farmaceutskim preparatima bez skidanja flastera
 • Klinički dokazana efikasnost
 • Veliki broj pacijenata širom sveta
 • Višedecenijska primena i iskustvo
 • Proizvod švedske kompanije Molnlycke Health Care, jednog od svetskih lidera kada su pokrivke za razne tipove rana u pitanju
 • Ekonomična terapija

Rekli su o našim Mepiform flasterima...

Mepiform® i Mepitel One® su registrovane robne marke kompanije Mölnlycke Health Care AB